При отриманні рекомендації до зарахування, вступники 2020 року надають до приймальної комісії наступні документи:

 

1.       Документ державного зразка про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – оригінали.

2.       Сертифікат(и) відповідного рівня ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років – оригінали.

3.       Оригінал та копію документа, що посвідчує особу та громадянство.

4.       Копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання

5.       Копію ідентифікаційного коду.

6.       Копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних.

7.       Оригінали та копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі: право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних випробувань, зарахування за співбесідою, за квотою-1 тощо.

8.       Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ЛНМУ.

Копії документа, що посвідчує особу, військового-облікового документа, ідентифікаційного коду не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступники, яким нараховано сільський коефіцієнт, додатково надають до Приймальної комісії:

  1. Оригінал довідки про реєстрацію місця проживання особи, оформленої відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання.

ВАРТІСТЬ  ОПЛАТИ

за навчання на 2020/2021 навчальний рік студентам,
які поступили на умовах контракту в університет

у 2020 році за ступенем магістр

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст